สามารถดูรีวิวเพิ่มเติมที่หน้าไทม์ไลน์ของ
แอดLINE : @buildsocial
(หมายเหตุ จำนวนยอดที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ท่านเลือกซื้อ)